Arheologie experimentală – Civilizaţia neoliticului

Proiectul educaţional “Arheologie experimentală – Civilizaţia neoliticului” a fost unul de o mare anvergură, bucurându-se de sprijinul unor parteneri tradiţionali ai învăţământului braşovean: Muzeul de Istorie,ISJ Braşov, CJRAE, Consiliul Judeţean. El s-a desfăşurat pe parcursul întregului an şcolar, urmând să fie finalizat la începutul anului şcolar următor.


Scopul proiectului  a fost unul deosebit de interesant şi atractiv pentru elevi, de a-i apropia pe aceştia de cunoaşterea şi înţelegerea modului de viaţă al oamenilor în epoca neolitică, despre care s-au descoperit numeroase artefacte în judeţul nostru (fragmente de unelte şi mai ales piese de ceramică). Pentru realizarea acestui scop au fost proiectate mai multe activităţi, accentul punându-se pe activitatea finală de realizare a unor obiecte dintr-o pastă specială, care să încerce să reproducă obiectele originale create de om în perioada neoliticului.
În Şcoala Generală Nr. 6 “Iacob Mureşianu”, proiectul s-a bucurat de implicarea unui număr de 53 de elevi, între care doi elevi cu CES, care au realizat desene deosebit de appreciate de comisia care a recepţionat obiectele relizate de elevi şi s-a desfăşurat sub coordonarea următoarelor cadre didactice:
Învăţământ primar: Viorica Ciovică, Lucia Pepine
Învăţământ gimnazial: Daniela Danu, Andreea Goşman

Astfel, în prima fază a proiectului elevilor li s-a prezentat istoria umanităţii în epoca neolitică, contribuţia acesteia la evoluţia comunităţilor umane, caracteristicile modului de viaţă, de locuire, de muncă al oamenilor, în care un loc deosebit de important îl reprezintă practicarea olăritului.
În a doua fază s-au desfăşurat vizite la Muzeul de istorie în care elevii să poată vedea exponatele care ilustrează această epocă istorică în judeţul nostru. Contactul cu piesele reale, confecţionate de oamenii neoliticului a fost deoasebit de util, ajutându-i pe elevi să-şi completeze cunoştinţele, reprezentarea acestei epoci, şi mai ales în etapa practică a acestui proiect care s-a dovedit a fi cea mai interesantă.
A treia fază a proiectului, cea experimentală, s-a desfăşurat în două etape:
a) în luna martie, s-a organizat un atelier experimental în care trei specialişti de la Muzeul de istorie din Braşov i-au învăţat pe elevi să modeleze din pasta Keraplast figuri de idoli zoomorfi şi antropomorfi, cercei, pandantive, vase şi alte obiecte asemănătoare celor descoperite de arheologi. Atelierul s-a bucurat de un real succes, elevii s-au implicat cu seriozitate în munca de realizare a obiectelor.
b) în luna aprilie, atelierul experimental s-a reluat la nivelul şcolii; elevii şi-au ales prototipuri din materialele puse la dispoziţie de partenerii proiectului şi au modelat diferite obiecte, pe care le-au decorat cu modele incizate şi pictate.

Considerăm că această fază a proiectului nu a fost doar cea mai interesantă ci şi cea mai valoroasă din punct de vedere experienţial şi educativ, procesul efectiv de modelare a obiectelor – deloc facil – le-a oferit elevilor o altfel de perspectivă asupra ceea ce însemna viaţa de zi cu zi în neolitic. Parcurgând toate etapele de realizare a obiectelor din ceramică – construcţia vaselor de diferite mărimi, finisarea şi decorarea lor  elevii au putut aprecia la un alt nivel de înţelegere modul în care omenirea a progresat în acea perioadă.
Faza experimentală a procesului de învăţare şi-a dovedit astfel valoarea, ceea ce ne îndreptăţeşte să o reconsiderăm şi de ce nu, să încercăm să-i acordăm o pondere cât mai mare între strategiile didactice folosite în munca educativă cu elevii.
Proiectul educativ se va finaliza la nivel judeţean la începutul anului şcolar următor, 2011-2012, prin organizarea de către Muzeul de istorie a unei mari expoziţii cu obiectele realizate de elevi.

Lista elevilor participanţi la proiect

 • Clasa I A – Despa Alexandru, Mihalache-Schubert Patricia
 • Clasa I B – Donţu Andrei
 • Clasa a II a A – Iordache Diana, Moiceanu Alexandra, Costandel Sabina
 • Clasa a II a B – Anton Patrick
 • Clasa a III a A – Lazăr Claudiu, Flencheş Alexandra, Major Eduard, Tacea Alexandru, Birtler Andrei, Vartolomei Mircea
 • Clasa a III a B – Iulia Alexnadru, Jitaru Andra, Mânăscurtă Francesca
 • Clasa a IV a A – Deane Andra, Voica Alexandru, Mircea David, Ionescu Tudor, Rusu Elena, Iacob Anastasia, Comăniciu Alexandra, Marziali Elisa
 • Clasa a IV a B – Bujoreanu Sabina, Dan Vanessa, Teşu Flavia, Rotar Sabina
 • Clasa a V a A – Barakat Mirna, Balint Andrei, Csipo Andreea, Munteanu Daniela
 • Clasa a V-a B – Rusu Ioana, Cătoi Sorana
 • Clasa a VI-a A – Luca Anita, Constantinescu Valentina, Tirifan Dragoş, Angheluţă Vlad, Ovidiu Scoican, Plopeanu Radu
 • Clasa a VI-a B – Peter Cristina, Coman Sarah
 • Clasa a VII-a A – Zavicsa Andreea, Rusu Ana, Ceh Ioana, Trett Ştefan, Druţă Teodora, Dumitru Sabina, Staicu Iulia
 • Clasa a VII-a B – Coman Alexandru, Stroe Andra, Casangiu Monica, Stanciu Ionuţ
loading
×