ARCHIVE

Transparență salarială, martie 2023

Situația veniturilor salariale ale angajaților Școlii Gimnaziale Nr. 6 „Iacob Mureșianu” Brașov, luna martie 2023, poate fi vizualizată AICI.

Programare inspecții și interviuri pretransfer 2023

Programarea candidaților care au depus dosare de pretransfer la Școala Gimnazială Nr. 6 „Iacob Mureșianu” Brașov poate fi consultată AICI.

Înscrierea în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2023-2024

Înscrierea pentru clasa pregătitoare va avea loc în perioada 3 – 18 mai 2023.

Părintele/reprezentantul legal poate să facă înscrierea alegând una dintre următoarele variante:

– la unitatea de învățământ: completează cererea-tip de înscriere și depune  documentele doveditoare, prezentând și originalele pentru conformitate, în intervalul orar 8,00-18,00 (luni-joi),  8,00-17,00 (vineri).

– On-line completează cererea de înscriere online pe platforma dedicată (https://inscriere.edu.ro/)

(mai mult…)

Oferta educațională a școlii (clasa pregătitoare)

Learning is a treasure that will follow its owner everywhere.
Învăţarea e o comoară care îşi urmează stăpânul pretutindeni.

Clasa pregătitoare este o etapă importantă în dezvoltarea abilităților sociale și de comunicare ale copiilor și tratăm acest aspect cu cea mai mare responsabilitate. Activitatea  este organizată ținând cont de competențele și cerințele specificate în programa școlară pentru învățământul primar.

Ce ne propunem?

Ne dorim să oferim elevilor noștri un climat educațional propice unei dezvoltări armonioase. Printre activitățile desfășurate în clasa pregătitoare se numără cele care au în vedere socializarea, încurajându-i pe elevi să interacționeze între ei și cu profesorii lor, să își împărtășească idei și sentimente, să învețe să lucreze în echipă și să respecte regulile de comportament.

(mai mult…)

Condiții specifice de ocupare a posturilor sau catedrelor vacante/rezervate de la Școala Gimnazială nr. 6, Iacob Mureșianu, Brașov

Condiții specifice de ocupare a posturilor sau catedrelor vacante/rezervate de la Școala Gimnazială nr. 6, Iacob Mureșianu, Brașov

  1. Calificativ anual în ultimii 3 ani Foarte bine
  2. Fără sancțiuni disciplinare
  3. Inspecție la clasă – nota minimă 9 (nouă) – evaluarea va fi făcută pe baza anexei 5 din Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2023-2024
  4. Interviu – minim 40 de puncte – evaluarea va fi făcută pe baza fișei de interviu de mai jos:

(mai mult…)

loading
×