ARCHIVE

Transfer elevi pentru anul școlar 2023-2024

În perioada vacanței de vară cererile de transfer de la alte unități școlare la Școala gimnazială nr.6, ”Iacob Mureșianu”, Brașov vor fi primite în următoarele perioade:

03– 07. 07. 2023
16- 25. 08. 2023

Dosarul trebuie să conțină:

-Cerere de mână semnată de ambii părinți. Dacă părinții sunt divorțați, cererea de transfer va fi însoțită de hotărârea judecătorească privind modul de exercitare a autorității părintești (pe cerere se va specifica motivul pentru care se solicită transferul și datele de contact ale părinților)
-Certificat de naștere al elevului (copie)
-Actele de identitate ale părinților (copie)
-Carnetul de elev / Raportul de evaluare pentru clasa pregătitoare (copie)
-Copie după sentința de divorț (dacă este cazul)
-Alte documente, în situații speciale

Dosarul se preia numai în cazul în care conține toate documentele prevăzute și va fi depus, conform calendarului stabilit de Consiliul de administrație al școlii, la secretariatul școlii, corp A, B-dul Eroilor nr. 29 A-31, între orele 09.00 – 13.00 ( Tel. mobil secretariat: 0770710452)

Cererile vor fi analizate în CA, prioritizându-se în funcție de următoarele criterii, ÎN LIMITA LOCURILOR DISPONIBILE, conform prevederilor legale:

-Domiciliul elevului în circumscripția școlii
-Existența fraților în școală
-Părinte / tutore legal angajat al școlii
-Domiciliul în proximitatea corpului B al școlii
-Locul de muncă al părintelui/ tutorelui legal în apropierea școlii

Toate cererile depuse vor fi analizate în Consiliu de administrație în perioada vacanței de vară. În termen de 5 zile de la desfăşurarea CA se va face comunicarea deciziei cu privire la cererea depusă, telefonic sau prin email.

Director,
Prof. Moldovan Simona

Procedură transfer elevi

Procedura definește pașii ce trebuie urmați pentru transferul elevilor, în conformitate cu actele normative în vigoare, în următoarele situații:

  • Transferul elevilor de la o formațiune la alta în cadrul Școlii gimnaziale nr.6 ”Iacob Mureșianu” Brașov;
  • Transferul elevilor de la Școala gimnazială nr.6 ”Iacob Mureșianu” Brașov la alte unități școlare;
  • Transferul elevilor de la alte unități școlare la Școala gimnazială nr.6 ”Iacob Mureșianu” Brașov.

Documentul pote fi vizualizat aici.

loading
×