ARCHIVE

Inspecții titularizare – Învățământ primar

Inspecțiile speciale la clasă în cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2023-2024, ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR, se vor susține în corpul A, B-dul Eroilor, nr. 29A-31 (Livada Poștei).

Toate sălile sunt dotate cu videoproiector și laptop. Utilizarea manualele/auxiliarelor menționate este opțională.

Conform art. 64 (4) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2023-2024, inspecţia specială la clasă în profilul postului se desfăşoară pe durata unei ore de curs şi se evaluează prin note de la 10 la 1, conform anexei nr. 5. Rezultatele la această probă se aduc la cunoştinţă candidaţilor în ziua susţinerii probei. Proba se înregistrează audio.

Programul poate suferi modificări.

Programarea inspecțiilor speciale la clasă poate fi descărcată de aici.

Inspecții titularizare 2023 – Religie

Graficul inspecțiilor pentru disciplina Religie Ortodoxă poate fi descărcat de aici.

loading
×