Raport anual de evaluare 2009-2010

Raport anual de evaluare internă a calităţii educaţiei
Raport pentru anul şcolar 2009-2010, finalizat la data de 31.08.2010 de către CEAC, având următoarea componenţă:

1. prof. Neamtu Letitia – coordonator

2. prof. Marina Adela- secretar

3. inst. Piros Laura – membru

4. Prof. Ionescu Roxana- membru

5. Prof. Urzică Iulia – reprezentant al sindicatului

6. Plopeanu Gabriela – reprez. Părinţi

7. Bâscă Sorin – reprez. Consiliul local

PARTEA I. INFORMATII GENERALE

NOTA:

Informaţiile din această primă parte, chiar dacă nu se referă direct la calitatea serviciilor educaţionale, sunt relevante pentru beneficiarii direcţi şi indirecţi şi le pot orienta opţiunile pentru o unitate şcolară sau alta, pentru un profil de pregătire sau pentru o anumită specializare.

loading
×