ÎNSCRIEREA LA CLASA PREGĂTITOARE – AN ȘCOLAR 2022-2023

ÎNSCRIEREA LA CLASA PREGĂTITOARE – AN ȘCOLAR 2022-2023

11 aprilie -10 mai 2022- Prima etapă

31 mai-7 iunie 2022   – A doua etapă

Înscrierile se fac la sediul unității noastre (B-dul Eroilor, Nr. 29 A-31), zilnic, după următorul program:
LUNI-JOI 8.00-18.00
VINERI 8.00- 17.00

CONDIȚII GENERALE DE ÎNSCRIERE:

Părinții ai căror copii împlinesc 6 ani pană la data de 31 august 2022 inclusiv, au obligația de a înscrie copiii la clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile legii și ale metodologiei pentru înscrierea la clasa pregătitoare an școlar 2022-2023.
Părinții ai căror copii împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie—31 decembrie inclusiv pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător. Înscrierea în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților, în baza recomandării eliberate de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar frecventate de copil.
Părinții ai căror copii nu au frecventat grădiniță ori s-au întors din străinătate și împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembri-31 decembrie 2022 inclusiv, pot să-și înscrie copiii în învățământul primar, în baza recomandării eliberate de C.J.R.A.E Brașov. Părinții depun/transmit prin e-mail sau prin poștă la C.J.R.A.E cererea-tip în care se solicită evaluarea copilului în vederea stabilirii nivelului de dezvoltare a acestuia (Anexa 2 Metodologie).

PROCEDURA DE ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂȚĂMANTUL PRIMAR

PRIMA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE

Înscrierea în învățământul primar se face prin depunerea unei cereri-tip de înscriere însoțite de documente justificative.
Cererea-tip de înscriere se poate completa online, transmite prin e-mail, prin poștă sau se poate depune la secretariatul unității de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului în perioada prevăzută de Calendarul înscrierii în învățământul primar.
În situația completării online a cererii de înscriere sau a transmiterii prin e-mail sau prin poștă, părintele va transmite unității de învățământ declarația-tip pe propria răspundere ( Anexa nr. 3 Metodologie).
Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie și se face la unitatea de învățământ la care părintele solicită înscrierea sau prin intermediul mijloacelor electronice și constă în compararea datelor introduse în aplicația informatică cu documentele transmise de către părinte.
Toți copiii ai căror părinți solicită înscrierea în clasa pregătitoare la școala de circumscripție sunt înmatriculați la unitatea de învățământ solicitată.
Pe locurile libere se înscriu și, ulterior, se înmatriculează copiii care provin din alte circumscripții școlare, inclusiv din alte localități, în conformitate cu solicitările părinților.
În situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere primite de la părinți al căror domiciliu se află în afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere se aplică criterii de departajare generale , respectiv:
-existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
-existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți sau este in plasament familial
-existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
-existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

La încheierea primei etape de înscriere, aplicația informatică stabilește numărul de locuri disponibile pentru a doua etapă;
În situația completării online a cererii de înscriere, părintele va transmite sau va transmite fizic la secretariatul unității școlare documentele justificative, în caz contrar cererile completate online nu vor putea fi validate.

A DOUA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE

Părinții copiilor care nu au fost cuprinși într-o unitate de învățământ în prima etapă de înscriere sau care nu au participat la această etapă completează o nouă cerere-tip de înscriere în cea de-a doua etapă, pentru locurile disponibile.
Cererile-tip de înscriere pot fi completate doar pentru unitățile de învățământ la care există locuri disponibile.
Unitățile de învățământ care nu mai au locuri disponibile nu pot primi cereri-tip de înscriere în învățământul primar în etapa a doua, iar opțiunile online pentru aceste unități de învățământ sunt respinse de aplicația informatică.

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII

-Copie a actului de identitate propriu
-Copie a certificatului de naștere al copilului, certificate conform cu originalul de către secretariatul unității de învățământ, pe baza documentelor originale.
În cazul în care cererea-tip de înscriere este completată pentru un copil care împlinește vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie—31 decembrie inclusiv, alături de documentele menționate, părintele transmite și o copie a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare.
Părinții divorțați depun la înscriere dovada modului în care se exercită autoritatea părintească și la care dintre ei a fost stabilită locuința minorului.
În situația completării online a cererii de înscriere sau a transmiterii prin e-mail sau prin poștă, părintele va transmite unității de învățământ declarația-tip pe propria răspundere.

Cererea-tip de înscriere va fi disponibilă în perioada 11.04.2022-10.05.2022 pentru înscrierile aferente etapei I, respectiv 31.05.2022-07.06.2022 pentru înscrierile aferente etapei a II-a.

 Atenție! Completarea cererii-tip de înscriere on-line nu garantează înscrierea copilului dumneavoastră în unitatea de învățământ și nu elimină obligativitatea de a transmite la unitatea de învățământ unde doriți înscrierea, documentele ce constituie dosarul copilului, și validarea acestei cereri. Acest formular vă permite doar să pre-completați datele copilului, scurtând timpul de așteptare al dumneavoastră și al celorlalți părinți.

Străzile arondate școlii noastre pot fi vizualizate aici: Clasa pregătitoare (2022-2023) – arondarea străzilor

 

Tags:

loading
×