Baza materială a școlii

Şcoala Generală Nr. 6 “Iacob Mureşianu “ Braşov are un singur corp de clădire cu o suprafaţă de  2010 mp, dat in folosinţă in anul 2004.In această unitate şcolară activitatea didactică se desfăşoară intre orele 8 –19 , funcţionând cu un număr total de 18 clase.

În vara anului 2006 am amenajat în mansarda: o sala pentru activitati extrascolare, un cabinet de informatica si un spatiu pentru materiale didactice.
Pentru a completa necesarul de spatii scolare in mansarda cladirii s-a pregatit un spatiu pentru centru de documentare ,un cabinet metodic si spatiul necesar pentru Proiectul de Granturi scolare pe care scoala noastra l-a castigat în vara anului 2007.

Elevii școlii noastre dispun de o bază materială adecvată procesului instructiv-educativ compusă din:

  • 11 săli de clasă, dispunând de mobilier modular și ergonomic (mese și scaune), dulapuri spațioase, 2 table
  • 1 laborator de informatică, cu calculatoare noi, conectate la internet
  • 1 centru de documentare și informare, dotat cu calculatoare, videoproiector, mobiler modular
  • 1 sală de sport
  • Bibliotecă cu spațiu amenajat pentru lectură
  • Jucăriotecă dotată cu mobiler adecvat și cu seturi de jocuri de creație, de construcție, de echipă și cu numeroase jucării specifice vârstei școlarului mic unde se pot desfășura activități extracurriculare sau de relaxare
  • Sală destinată activității de recuperare desfășurată de profesorul de sprijin cu elevii CES
  • Grupuri sanitare pe fiecare nivel, inclusiv pentru persoane cu nevoi speciale, la parterul școlii
  • Material didactic bogat, actualizat și auxiliare didactice pentru fiecare nivel de clasă, la aproape toate disciplinele de învățământ
loading
×