Anunț privind înscrierea copiilor în clasa pregătitoare

Informațiile privind înscrierea copiilor la clasa pregătitoare pentru anul școlar 2020-2021 pot fi obținute telefonic la numărul: 0759 489801.

Documentele necesare înscrierii pot fi trimise la adresa de e-mail: sc6_i_muresianu@yahoo.com.

De aici puteți descărca:
– model de cerere pentru eliberarea recomandării de înscriere a copilului în anul școlar
2020-2021 în clasa pregătitoare (Anexa nr. 2 la ordinul MEC nr. 4.244 /12.05.2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 3277/2020 privind Calendarul și Metodologia de înscriere
a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021);
– model de cerere pentru evaluarea nivelului de dezvoltare a acestuia în vederea înscrierii în anul școlar 2020-2021 în clasa pregătitoare (Anexa nr. 3 la ordinul MEC nr. 4.244 /12.05.2020 pentru modificarea și completarea Ordinului
ministrului educației și cercetării nr. 3277/2020 privind Calendarul și Metodologia de înscriere
a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021);
-model de declarație pe proprie răspundere (Anexa nr. 4 la ordinul MEC nr. 4.244 /12.05.2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 3277/2020 privind Calendarul și Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021).

loading
×