CATEGORY / Școala noastră

Deschiderea festivă a anului școlar 2023-2024

Dragi copii, stimați părinți,

Luni, 11 septembrie 2023, începem un an școlar pe care ni-l dorim plin de reușite și de experiențe minunate trăite împreună.

Festivitatea de deschidere a noului an școlar pentru elevii din ciclul primar va avea loc la ora 8.30, în corpul A (B-dul Eroilor nr. 29 A-31), iar  pentru cei de gimnaziu, la ora 12.00, în corpul B (strada Aurel Vlaicu nr. 26 b).

Vă așteptăm cu drag!

Anunț transfer

Vă anunțăm că pentru anul scolar 2023-2024 nu mai sunt locuri disponibile la clasele primare și gimnaziale.

Transfer elevi pentru anul școlar 2023-2024

În perioada vacanței de vară cererile de transfer de la alte unități școlare la Școala gimnazială nr.6, ”Iacob Mureșianu”, Brașov vor fi primite în următoarele perioade:

03– 07. 07. 2023
16- 25. 08. 2023

Dosarul trebuie să conțină:

-Cerere de mână semnată de ambii părinți. Dacă părinții sunt divorțați, cererea de transfer va fi însoțită de hotărârea judecătorească privind modul de exercitare a autorității părintești (pe cerere se va specifica motivul pentru care se solicită transferul și datele de contact ale părinților)
-Certificat de naștere al elevului (copie)
-Actele de identitate ale părinților (copie)
-Carnetul de elev / Raportul de evaluare pentru clasa pregătitoare (copie)
-Copie după sentința de divorț (dacă este cazul)
-Alte documente, în situații speciale

Dosarul se preia numai în cazul în care conține toate documentele prevăzute și va fi depus, conform calendarului stabilit de Consiliul de administrație al școlii, la secretariatul școlii, corp A, B-dul Eroilor nr. 29 A-31, între orele 09.00 – 13.00 ( Tel. mobil secretariat: 0770710452)

Cererile vor fi analizate în CA, prioritizându-se în funcție de următoarele criterii, ÎN LIMITA LOCURILOR DISPONIBILE, conform prevederilor legale:

-Domiciliul elevului în circumscripția școlii
-Existența fraților în școală
-Părinte / tutore legal angajat al școlii
-Domiciliul în proximitatea corpului B al școlii
-Locul de muncă al părintelui/ tutorelui legal în apropierea școlii

Toate cererile depuse vor fi analizate în Consiliu de administrație în perioada vacanței de vară. În termen de 5 zile de la desfăşurarea CA se va face comunicarea deciziei cu privire la cererea depusă, telefonic sau prin email.

Director,
Prof. Moldovan Simona

Procedură transfer elevi

Procedura definește pașii ce trebuie urmați pentru transferul elevilor, în conformitate cu actele normative în vigoare, în următoarele situații:

  • Transferul elevilor de la o formațiune la alta în cadrul Școlii gimnaziale nr.6 ”Iacob Mureșianu” Brașov;
  • Transferul elevilor de la Școala gimnazială nr.6 ”Iacob Mureșianu” Brașov la alte unități școlare;
  • Transferul elevilor de la alte unități școlare la Școala gimnazială nr.6 ”Iacob Mureșianu” Brașov.

Documentul pote fi vizualizat aici.

Inspecții titularizare – Învățământ primar

Inspecțiile speciale la clasă în cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2023-2024, ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR, se vor susține în corpul A, B-dul Eroilor, nr. 29A-31 (Livada Poștei).

Toate sălile sunt dotate cu videoproiector și laptop. Utilizarea manualele/auxiliarelor menționate este opțională.

Conform art. 64 (4) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2023-2024, inspecţia specială la clasă în profilul postului se desfăşoară pe durata unei ore de curs şi se evaluează prin note de la 10 la 1, conform anexei nr. 5. Rezultatele la această probă se aduc la cunoştinţă candidaţilor în ziua susţinerii probei. Proba se înregistrează audio.

Programul poate suferi modificări.

Programarea inspecțiilor speciale la clasă poate fi descărcată de aici.

Inspecții titularizare 2023 – Religie

Graficul inspecțiilor pentru disciplina Religie Ortodoxă poate fi descărcat de aici.

Transparență salarială, martie 2023

Situația veniturilor salariale ale angajaților Școlii Gimnaziale Nr. 6 „Iacob Mureșianu” Brașov, luna martie 2023, poate fi vizualizată AICI.

Programare inspecții și interviuri pretransfer 2023

Programarea candidaților care au depus dosare de pretransfer la Școala Gimnazială Nr. 6 „Iacob Mureșianu” Brașov poate fi consultată AICI.

Înscrierea în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2023-2024

Înscrierea pentru clasa pregătitoare va avea loc în perioada 3 – 18 mai 2023.

Părintele/reprezentantul legal poate să facă înscrierea alegând una dintre următoarele variante:

– la unitatea de învățământ: completează cererea-tip de înscriere și depune  documentele doveditoare, prezentând și originalele pentru conformitate, în intervalul orar 8,00-18,00 (luni-joi),  8,00-17,00 (vineri).

– On-line completează cererea de înscriere online pe platforma dedicată (https://inscriere.edu.ro/)

(mai mult…)

Oferta educațională a școlii (clasa pregătitoare)

Learning is a treasure that will follow its owner everywhere.
Învăţarea e o comoară care îşi urmează stăpânul pretutindeni.

Clasa pregătitoare este o etapă importantă în dezvoltarea abilităților sociale și de comunicare ale copiilor și tratăm acest aspect cu cea mai mare responsabilitate. Activitatea  este organizată ținând cont de competențele și cerințele specificate în programa școlară pentru învățământul primar.

Ce ne propunem?

Ne dorim să oferim elevilor noștri un climat educațional propice unei dezvoltări armonioase. Printre activitățile desfășurate în clasa pregătitoare se numără cele care au în vedere socializarea, încurajându-i pe elevi să interacționeze între ei și cu profesorii lor, să își împărtășească idei și sentimente, să învețe să lucreze în echipă și să respecte regulile de comportament.

(mai mult…)


- PAGE 1 OF 7 -

Next Page  

loading
×