Inspecții titularizare 2024 – Educație socială

Inspecțiile speciale la clasă în cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2024-2025, EDUCAȚIE SOCIALĂ, se vor susține în corpul B (Str. Aurel Vlaicu, Nr. 26b).

Toate sălile sunt dotate cu videoproiector și laptop. Utilizarea manualele/auxiliarelor menționate este opțională.

Conform art. 64 din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2024-2025, inspecţia specială la clasă în profilul postului se desfăşoară pe durata unei ore de curs şi se evaluează prin note de la 10 la 1, conform anexei nr. 5. Rezultatele la această probă se aduc la cunoştinţă candidaţilor în ziua susţinerii probei. Proba se înregistrează audio.

Programarea inspecțiilor speciale la clasă poate fi descărcată de aici.

Inspecții titularizare 2024 – Limba engleză

Inspecțiile speciale la clasă în cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2024-2025, LIMBA ENGLEZĂ, se vor susține în corpul A (B-dul Eroilor, nr. 29A-31 – Livada Poștei) și  în corpul B (Str. Aurel Vlaicu, Nr. 26b).

Toate sălile sunt dotate cu videoproiector și laptop. Utilizarea manualele/auxiliarelor menționate este opțională.

Conform art. 64 din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2024-2025, inspecţia specială la clasă în profilul postului se desfăşoară pe durata unei ore de curs şi se evaluează prin note de la 10 la 1, conform anexei nr. 5. Rezultatele la această probă se aduc la cunoştinţă candidaţilor în ziua susţinerii probei. Proba se înregistrează audio.

Programarea inspecțiilor speciale la clasă poate fi descărcată de aici.

Inspecții titularizare 2024 – Învățământ primar

Inspecțiile speciale la clasă în cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2024-2025, ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR, se vor susține în corpul A, B-dul Eroilor, nr. 29A-31 (Livada Poștei).

Toate sălile sunt dotate cu videoproiector și laptop. Utilizarea manualele/auxiliarelor menționate este opțională.

Conform art. 64 din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2024-2025, inspecţia specială la clasă în profilul postului se desfăşoară pe durata unei ore de curs şi se evaluează prin note de la 10 la 1, conform anexei nr. 5. Rezultatele la această probă se aduc la cunoştinţă candidaţilor în ziua susţinerii probei. Proba se înregistrează audio.

Programarea inspecțiilor speciale la clasă poate fi descărcată de aici.

Săptămâna Toleranței

Săptămâna 15-19 aprilie 2024 a stat sub semnul TOLERANȚEI. Astfel, în școala noastră fiecare clasă a marcat printr-o activitate această generoasă temă.

Multe dintre activitățile desfășurate au fost alese din toolkitul – resursă dezvoltat de Organizația Salvați Copiii,  în cadrul programului Școli fără bullying, astfel încât să rezoneze cu vârsta și interesele elevilor, atât din clasele primare, cât și gimnaziale. Alte activități au fost inspirate chiar de recomandările elevilor.

Fie că a fost vorba despre jocuri precum Șoarecele și pisica, Balonul, Spune STOP, despre dezbateri pe tema toleranței sau despre realizarea unor lucrări în comun, precum Mânuțele prietenoase, Harta ajutorului, Valorile noastre, toate aceste activități au fost menite să conștientizeze elevii, o dată în plus, asupra importanței unei atitudini tolerante față de semeni.

”Cel mai bun rezultat al educației este toleranța.” (Helen Keller scriitoare americană care a avut deficiențe de auz și de văz.)

Conferința – Nevoile nativilor digitali

De multe ori ne simțim neputincioși în fața provocărilor zilnice cu care ne confruntăm în relația cu copiii noștri. Nu de puține ori ne întrebăm: Unde am greșit? De ce nu reușesc să comunic cu copilul meu? Când a devenit așa rebel? Ce îl nemulțumește? Cum pot să îl protejez de influențele nocive?

La toate aceste întrebări, și nu numai, au încercat să răspundă invitații noștri, doamna Carmen-Manuela Clinci – manager zonal Salvați Copiii România, psiholog clinician, doamna Mihaela Chiperea -comisar, Biroul Analiză și Prevenire a Criminalității – IPJ Brașov, domnul Ovidiu Herciu – președinte Colegiul Psihologilor din România-Filiala Brașov și psiholog- psihologie aplicată în domeniul securității naționale și domnul Paul Gheorghe – comisar șef din cadrul Agenției Naționale Antidrog Brașov, în cadrul conferinței cu tema NEVOILE NATIVILOR DIGITALI, organizată în data de 16 aprilie 2024. Evenimentul s-a adresat părinților elevilor școlii și a avut drept scop principal conștientizarea acestora asupra pericolelor care se pot ascunde în lumea virtuală, asupra consumului de droguri, a implicațiilor legale pe care faptele elevilor le pot avea, precum și asupra modalităților de intervenție, în caz de necesitate.

Ce înseamnă nativi digitali? Cum putem să îi înțelegem și cum trebuie să ne comportăm cu ei? Într-o prezentare bine construită, care ne-a lăsat cu dorința de a afla mai multe,  d-na Carmen-Manuela Clinci a definit  nativii digitali, a vorbit despre nevoile și neliniștile acestora și am aflat că soluția în gestionarea relațiilor din familie este,  în primul rând, construirea din timp a unei relații stabile, constante și de încredere a părinților cu copiii.

Continuând pe subiectul pericolelor care se pot ascunde în mediul virtual, d- na comisar Mihaela Chiperea  a prezentat riscurile de natură penală la care copiii se supun, până la vârsta de 18 ani. Fără a fi un motiv de spaimă, cunoașterea acestora de către părinți poate preîntâmpina situații dificile în care copiii se pot afla, de cele mai multe ori involuntar.

Domnul OvidiuHerciu a întărit ideea că părinții trebuie să dezvolte o relație de comunicare eficientă cu copiii lor și a prezentat programul  de intervenție Din grijă pentru copii, util în cazul identificării unor semnale îngrijorătoare.

Referindu-se la o problemă de mare actualitate, și anume cea a consumului de droguri, domnul comisar Paul Gheorghe a vorbit despre motivele pentru care adolescenții devin tentați să experimenteze drogurile, debutul și semnele la care părinții ar trebui să fie atenți, precum și despre modalitățile de preîntâmpinare a dependenței. Poate puțină lume conștientizează cât de fină este granița între experimentare, dependență și trafic, de aceea este important să fim atenți la orice schimbare de comportament a copilului.

Prezentările s-au încheiat cu o sesiune de întrebări și răspunsuri, moment care a relevat nevoia părinților de a fi informațide către specialiști cu privire la soluțiile  pe care le au în gestionarea unor provocări pentru care nici copiii, nici adulții, nu sunt întotdeauna pregătiți.

La finalul celor două ore, am concluzionat cu toții: părinți, invitați și gazde că este necesar să păstrăm căile de comunicare mereu deschise și să facem mereu o echipă, în beneficiul copiilor. Astfel, vom fi pregătiți pentru a face față provocărilor și nevoilor nativilor digitali, atât la școală, cât și în familie!

Director, prof. Moldovan Simona

Director adjunct, prof. Voina Raluca

Transparența veniturilor salariale – martie 2024

Transparența veniturilor salariale privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice la 29.03.2024.

Documentul poate fi descărcat de aici.

Înscrierea în clasa pregătitoare (2024-2025)

Înscrierea pentru clasa pregătitoare va avea loc în perioada 11 aprilie – 14 mai 2024.
Părintele/reprezentantul legal poate să facă înscrierea alegând una dintre următoarele variante:
1. la unitatea de învățământ: completează cererea-tip de înscriere și depune documentele doveditoare, prezentând și originalele pentru conformitate, în intervalul orar 8:00-18:00 (luni-joi), 8:00-17:00 (vineri).
2. on-line: – completează cererea de înscriere online pe platforma dedicată (https://inscriere.edu.ro/)
Documentele doveditoare (vezi acte necesare la înscriere) se transmit la unitatea de învățământ pe e-mail (sc6_i_muresianu@yahoo.com) – scanate PDF, nu pozate) sau prin poștă la adresa:
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 6 ”IACOB MUREȘIANU” BRAȘOV, B-dul Eroilor nr. 29 A-31
Pentru validarea înscrierii veți primi pe e-mail fișa de înscriere tipărită din aplicație pentru compararea datelor introduse cu documentele transmise. Dacă datele introduse sunt corecte, se semnează cererea de înscriere și se retrimite pe e-mail – ul școlii.

Acte necesare la înscriere

– cărțile de identitate ale părinților
– certificatul de naștere al copilului
– declarația-tip pe proprie răspundere a părintelui- doar pentru înscrierea online (Anexa 3 din Metodologie)
– recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare eliberată de grădiniță (în cazul în care copilul împlinește 6 ani după 31 august 2024)
– documentul prin care CJRAE comunică rezultatul pozitiv al evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului în cazul în care copilul împlinește 6 ani după 31 august 2024 și nu a frecventat grădinița sau s-a întors din străinătate
– sentință de divorț (copie-dacă este cazul, din care să reiasă dovada modului în care se exercită autoritatea părintească și la care dintre părinți a fost stabilită locuința minorului). Este necesar acordul scris al ambilor părinți în cazul în care aceștia sunt divorțați și custodia este comună.
Cererea-tip de înscriere va fi generată în urma introducerii datelor în aplicație.


În anul școlar 2024-2025 – Școala Gimnazială nr. 6 ”Iacob Mureșianu”Brașov va organiza 3 clase pregătitoare, cu efective de 22 elevi / clasă, în total 66 elevi.
Școala nu organizează și desfășoară programul ”Școală după școală”.
Ordinea înscrierii nu presupune acordarea unei priorități la admitere.

Criteriile generale de departajare care se aplică în situația în care numărul cererilor de înscriere primite de la părinții al căror domiciliu se află în afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere, conform art. 10 din Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2024—2025, sunt următoarele:
a) Existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap al copilului
b) Existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți
c) Existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte
d) Existența unui frate / surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă

Străzile arondate școlii noastre sunt:

B-dul 15 Noiembrie nr. 1-14, Nicolae Bălcescu, Hans Benkner, Caraiman, Cetățuia, Diaconu Coresi, Drumul Poienii, Grigoraș Dinicu, Constantin Dobrogeanu Gherea de la 1-56, Dupa Ziduri, Mihai Eminescu, George Enescu (Piață), B-dul Eroilor, Făgetului, Furcii, Emil Gârleanu, Nicolae Iorga, Ștefan Octavian Iosif, Șirul Livezii, Lungă de la 1-60, Spătarul N. Milescu(Alee și stradă), Mureșenilor, Nisipului de Sus, Olarilor, Pieții, Calea Poienii, Politehnicii, Pictor Pop, Piscului, Postăvarului, Republicii, Pieței, Alecu Russo, Mihail Sadoveanu, Sfatului (Piață), Sf. Ioan, Stejerișului, Teatrului (Piață), Ecaterina Varga, Valentin Wagner, Warthe, Michael Weiss, Smârdan, Caraiman, Poiana Brașov, Lisei, Poet Neculiță, Complex Rezidențial Belvedere, Castelului de la 44, Castelului de Sus, Iuliu Maniu de la 1-20.

OM 4019/15 martie 2024 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar și a Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2024—2025, poate fi descărcat DE AICI.

Ziua Porților deschise va fi organizată marți, 09.04.2024, în intervalul orar 14.00-18.00.

Criterii specifice de ocupare a posturilor/catedrelor

CONDIȚII SPECIFICE DE OCUPARE A POSTURILOR SAU CATEDRELOR  VACANTE/REZERVATE ÎN CADRUL ETAPELOR DE MOBILITATE APROBATE DE I.S.J. BRAȘOV:

  1. Calificativ anual în ultimii trei ani ( Foarte bine )

2. Fără sancțiuni disciplinare

3. Inspecție la clasă – notă minim 9 (nouă) – conform anexei 5 din metodologie

4. Interviu minim 40 puncte – conform fișei de evaluare interviu

Fișa de evaluare poate fi descărcată de aici.

Accesul în unitatea școlară

Procedura operațională privind accesul elevilor și a personalului în incinta unității poate fi descărcată de aici.

Procedura operațională privind accesul persoanelor străine în incinta unității poate fi descărcată de aici.

Consultații cu părinții – 2023-2024

Planificarea consultațiilor cu părinții în anul școlar 2023-2024 poate fi descărcată de aici.


- PAGE 1 OF 15 -

Next Page  

loading
×