Anunț concurs pentru post de muncitor

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 6 ,,IACOB MUREȘIANU” BRAȘOV, cu sediul în localitatea BRAȘOV, BULEVARDUL EROILOR NR. 29A – 31, JUDEȚUL BRAȘOV, C.U.I.: 29369201, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022.

 1. Nivelul postului*: execuție
 2. Denumirea postului: MUNCITOR (și cu atribuții de îngrijitor), post vacant, pe perioadă nedeterminată, la structura ȘCOALĂ
 3. Gradul/Treapta profesional/profesională: I
 4. Numărul de posturi: 1
 5. Durata timpului de lucru (doar în cazul angajărilor pe perioadă determinată): 8 ORE / ZI

Dosarele de concurs se depun la sediul instituției, localitatea BRAȘOV, BULEVARDUL EROILOR NR. 29A – 31, județul Brașov, compartimentul resurse umane, persoană de contact: GRECU LUMINIȚA, e-mail: sc6_i_muresianu@yahoo.com.

Documentele necesare și condițiile generale pot fi vizualizate AICI.

Data publicării anunțului de concurs este: 15/07/2024.

Contestații Titularizare 2024

ERATĂ ANUNȚ DEPUNERE CONTESTAȚII TITULARIZARE

Documentul poate fi descărcat de aici.

În data de 23 iulie 2024 contestaţiile se depun, în scris, până la ora 21:00.

În data de 24 iulie 2024 contestaţiile se depun, în scris, până la ora 12:00.

Transmiterea contestaţiilor la inspectoratele şcolare se poate realiza şi electronic (scanat), prin poştă electronică, în data de 23 iulie 2024 şi în data de 24 iulie 2024 până la ora 12:00.
(2) În contestaţie candidatul precizează următoarele informaţii: judeţul, numărul fişei de înscriere la concurs, numărul şi denumirea centrului de concurs, numele, iniţiala/iniţialele prenumelui tatălui, prenumele, codul numeric personal, disciplina la care a susţinut proba scrisă în cadrul concursului şi nota
contestată, adresa de e-mail, numărul de telefon şi denumirea uneia dintre instituţiile/unităţile de învăţământ absolvite.

Contestaţia la proba scrisă se depune la inspectoratul şcolar, personal de către candidat sau prin împuternicit, acesta din urmă prezentând procura notarială în original.
Candidatul anexează la contestaţia depusă/transmisă la inspectoratul şcolar şi o copie a buletinului de
identitate/cărţii de identitate. Nu pot fi contestate lucrările scrise ale altor candidaţi.

Concurs de titularizare 2024. Informare candidați

Proba scrisă va avea loc în data de 17.07.2024, cu începere de la ora 9:00.
Accesul candidaților în centrul de concurs este permis până la ora 8:00, pe baza buletinului de
identitate/cărții de identitate/cărții de identitate provizorii, pașaportului sau, în mod excepțional, pe baza
permisului de conducere sau a cărții de alegător.
Unitatea școlară nu dispune de locuri de parcare pentru candidați.

Lista candidaților înscriși pentru susținerea probei scrise poate fi descărcată de aici.

Programare vizualizare lucrări EN VIII

CONDOIU C. ȘTEFAN

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ – 16.07.2024, ora 13.00-13.10

MATEMATICĂ – 16.07.2024, ora 13.10-13.20

Broșură de admitere 2024

Broșura de admitere la liceu și școală profesională/dual, pentru anul școlar 2024-2025 poate fi descărcată de aici.

Transferul elevilor de la alte unități școlare

În perioada vacanței de vară, cererile de transfer de la alte unități școlare la  Școala Gimnazială  Nr. 6, ”Iacob Mureșianu”, Brașov vor fi primite în următoarele perioade:

01– 05. 07. 2024

19- 23. 08. 2024

Dosarul trebuie să conțină:

 • Cerere de mână semnată de ambii părinți. Dacă părinții sunt divorțați, cererea de transfer va fi însoțită de hotărârea judecătorească privind modul de exercitare a autorității părintești (pe cerere se va specifica motivul pentru care se solicită transferul și datele de contact ale părinților)
 • Certificat de naștere al elevului (copie)
 • Actele de identitate ale părinților (copie)
 • Carnetul de elev / Raportul de evaluare pentru clasa pregătitoare (copie) – DOAR PENTRU ELEVII CARE AU TERMINAT CLASA PREGĂTITOARE ÎN ANUL ȘCOLAR 2023-2024
 • Copie după sentința de divorț (dacă este cazul)
 • Alte documente, în situații speciale

Dosarul se preia numai în cazul în care conține toate documentele prevăzute și va fi depus, conform calendarului stabilit de Consiliul de administrație al școlii, la secretariatul școlii, corp A, B-dul Eroilor nr. 29 A-31, între orele 09.00 – 13.00 ( Tel. mobil secretariat: 0770710452)

Cererile vor fi analizate în CA, prioritizându-se în funcție de următoarele criterii, ÎN LIMITA LOCURILOR DISPONIBILE,  conform prevederilor legale:

 • Domiciliul elevului  în circumscripția școlii
 • Existența fraților în școală
 • Părinte / tutore legal angajat al școlii
 • Domiciliul în proximitatea corpului B al școlii
 • Locul de muncă al părintelui/ tutorelui legal în apropierea școlii

Toate cererile depuse vor fi analizate în Consiliul de administrație în perioada vacanței de vară.  În termen de 5 zile de la desfăşurarea CA se va face comunicarea  deciziei cu privire la cererea depusă, telefonic sau prin email.

Director,

Prof. Moldovan Simona

Lista candidaților înmatriculați după prima etapă în clasa pregătitoare – 2024-2025

După prima etapă de înscriere în clasa pregătitoare, la Școala Gimnazială Nr. 6 „Iacob Mureșianu” Brașov nu au rămas locuri disponibile.

Lista candidaților înmatriculați după prima etapă în clasa pregătitoare în anul școlar 2024-2025 poate fi descărcată de aici.

Inspecții titularizare 2024 – Educație socială

Inspecțiile speciale la clasă în cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2024-2025, EDUCAȚIE SOCIALĂ, se vor susține în corpul B (Str. Aurel Vlaicu, Nr. 26b).

Toate sălile sunt dotate cu videoproiector și laptop. Utilizarea manualele/auxiliarelor menționate este opțională.

Conform art. 64 din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2024-2025, inspecţia specială la clasă în profilul postului se desfăşoară pe durata unei ore de curs şi se evaluează prin note de la 10 la 1, conform anexei nr. 5. Rezultatele la această probă se aduc la cunoştinţă candidaţilor în ziua susţinerii probei. Proba se înregistrează audio.

Programarea inspecțiilor speciale la clasă poate fi descărcată de aici.

Inspecții titularizare 2024 – Limba engleză

Inspecțiile speciale la clasă în cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2024-2025, LIMBA ENGLEZĂ, se vor susține în corpul A (B-dul Eroilor, nr. 29A-31 – Livada Poștei) și  în corpul B (Str. Aurel Vlaicu, Nr. 26b).

Toate sălile sunt dotate cu videoproiector și laptop. Utilizarea manualele/auxiliarelor menționate este opțională.

Conform art. 64 din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2024-2025, inspecţia specială la clasă în profilul postului se desfăşoară pe durata unei ore de curs şi se evaluează prin note de la 10 la 1, conform anexei nr. 5. Rezultatele la această probă se aduc la cunoştinţă candidaţilor în ziua susţinerii probei. Proba se înregistrează audio.

Programarea inspecțiilor speciale la clasă poate fi descărcată de aici.

Inspecții titularizare 2024 – Învățământ primar

Inspecțiile speciale la clasă în cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2024-2025, ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR, se vor susține în corpul A, B-dul Eroilor, nr. 29A-31 (Livada Poștei).

Toate sălile sunt dotate cu videoproiector și laptop. Utilizarea manualele/auxiliarelor menționate este opțională.

Conform art. 64 din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2024-2025, inspecţia specială la clasă în profilul postului se desfăşoară pe durata unei ore de curs şi se evaluează prin note de la 10 la 1, conform anexei nr. 5. Rezultatele la această probă se aduc la cunoştinţă candidaţilor în ziua susţinerii probei. Proba se înregistrează audio.

Programarea inspecțiilor speciale la clasă poate fi descărcată de aici.


- PAGE 1 OF 16 -

Next Page  

loading
×