ARCHIVE

Noul calendar privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021

Astăzi, 25 mai 2020, pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării au fost publicate informații privind Calendarul actualizat al organizării și desfășurării admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021. Acesta a fost aprobat prin Ordinul de ministru nr. 4.317/2020 și va fi publicat în Monitorul Oficial.

În contextul epidemiologic actual, ședințele/acțiunile de instruire cu părinții și elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere și a planului de școlarizare, precum și cele pentru completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora pot fi organizate în unitatea de învățământ sau prin mijloace electronice de comunicare–telefon, e-mail, videoconferință. Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru rromi se va face computerizat, într-o sesiune distinctă. (mai mult…)

Informații utile pentru absolvenții clasei a VIII-a

Programele școlare pentru Evaluarea Națională a absolvenților clasei a VIII-a pot fi descărcate de aici.

Măsurile privind sistemul de învăţământ în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României pot fi vizualizate aici.

Ordinul nr. 4.267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ, instituțiile publice și toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării, text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 417 din 19 mai 2020, în vigoare de la 19 mai 2020, poate fi descărcat de aici.

Ordinul de modificare și completare a OMEN nr. 4916/2019 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020 poate fi descărcat de aici.

Ordinul nr. 4220/769/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ poate fi descărcat de aici.

Anunț privind înscrierea copiilor în clasa pregătitoare

Informațiile privind înscrierea copiilor la clasa pregătitoare pentru anul școlar 2020-2021 pot fi obținute telefonic la numărul: 0759 489801.

Documentele necesare înscrierii pot fi trimise la adresa de e-mail: sc6_i_muresianu@yahoo.com.

De aici puteți descărca:
– model de cerere pentru eliberarea recomandării de înscriere a copilului în anul școlar
2020-2021 în clasa pregătitoare (Anexa nr. 2 la ordinul MEC nr. 4.244 /12.05.2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 3277/2020 privind Calendarul și Metodologia de înscriere
a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021);
– model de cerere pentru evaluarea nivelului de dezvoltare a acestuia în vederea înscrierii în anul școlar 2020-2021 în clasa pregătitoare (Anexa nr. 3 la ordinul MEC nr. 4.244 /12.05.2020 pentru modificarea și completarea Ordinului
ministrului educației și cercetării nr. 3277/2020 privind Calendarul și Metodologia de înscriere
a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021);
-model de declarație pe proprie răspundere (Anexa nr. 4 la ordinul MEC nr. 4.244 /12.05.2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 3277/2020 privind Calendarul și Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021).

Înscrierea în învățământul primar (an școlar 2020-2021)

Conform ordinului ministrului educației și cercetării, publicat în Monitorul Oficial, înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021 se desfășoară astfel:

1. Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2020, inclusiv, pot fi înscriși în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, până în  data de 7 iulie. În acest caz, părintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal poate să completeze cererea-tip de înscriere online sau să o descarce din aplicația informatică, să o completeze și să o transmită la unitatea de învățământ, împreună cu documentele doveditoare și cu o declarație-tip pe proprie răspundere, cu privire la veridicitatea datelor și informațiilor completate. Transmiterea documentelor la unitatea de învățământ se poate face  pe e-mail (sc6_i_muresianu@yahoo.com) sau prin poștă. Părintele are posibilitatea să decidă dacă depune direct la unitatea de învățământ cererea-tip de înscriere, respectiv documentele doveditoare.

Informații suplimentare se pot obține telefonic la numărul: 0759 489801 (mai mult…)

loading
×