ARCHIVE

Accesul în unitatea școlară

Procedura operațională privind accesul elevilor și a personalului în incinta unității poate fi descărcată de aici.

Procedura operațională privind accesul persoanelor străine în incinta unității poate fi descărcată de aici.

Consultații cu părinții – 2023-2024

Planificarea consultațiilor cu părinții în anul școlar 2023-2024 poate fi descărcată de aici.

Informare

Procedura operațională privind informarea și preluarea din cadrul unității de învățământ de către părinții/reprezentanții legali a elevilor cu probleme de sănătate sau depistați cu probleme medicale acute/urgente în perioada cursurilor școlare poate fi descărcată de aici.

ROF 2023-2024

Regulamentul de organizare și funcționare pentru anul școlar 2023-2024 poate fi descărcat de aici.

Regulamentul conține 11 capitole și anexe, după cum urmează:

CAPITOLUL I – PROGRAMUL ŞCOLAR
CAPITOLUL II – FORMAŢIUNILE DE STUDIU
CAPITOLUL III – CONDUCEREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

CAPITOLUL IV – TIPUL ŞI CONŢINUTUL DOCUMENTELOR MANAGERIALE
CAPITOLUL V – PERSONALUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

CAPITOLUL VI – ORGANISME FUNCŢIONALE ŞI RESPONSABILITĂŢI ALE CADRELOR DIDACTICE

CAPITOLUL VII – PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC

CAPITOLUL VIII – BENEFICIARII PRIMARI ȘI SECUNDARI AI EDUCAŢIEI

CAPITOLUL IX – ŞCOALA ȘI COMUNITATEA. PARTENERIATE/PROTOCOALE ÎNTRE UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT ȘI ALŢI PARTENERI EDUCAŢIONALI
CAPITOLUL X – EVALUAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

CAPITOLUL XI – DISPOZIŢII FINALE

ANEXE

loading
×