Scoala Gimnazială nr. 6 Iacob Muresianu”din Braşov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcţiei contractuale de execuție, vacante de îngrijitor, la structura Scoala Gimnazială nr. 6 Iacob Muresianu.

Condiții generale de ocupare a postului:

Conform Art. 15 din HG 1336/2022 — Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

(mai mult…)