Înscrierea în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2023-2024

Înscrierea pentru clasa pregătitoare va avea loc în perioada 3 – 18 mai 2023.

Părintele/reprezentantul legal poate să facă înscrierea alegând una dintre următoarele variante:

– la unitatea de învățământ: completează cererea-tip de înscriere și depune  documentele doveditoare, prezentând și originalele pentru conformitate, în intervalul orar 8,00-18,00 (luni-joi),  8,00-17,00 (vineri).

– On-line completează cererea de înscriere online pe platforma dedicată (https://inscriere.edu.ro/)

Documentele doveditoare (vezi acte necesare la înscriere) se transmit la unitatea de învățământ pe e-mail (sc6_i_muresianu@yahoo.com) – scanate PDF, nu pozate) sau prin poștă la adresa:

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 6 ”IACOB MUREȘIANU” BRAȘOV, B-dul Eroilor nr. 29 A-31

Pentru  validarea înscrierii veți primi pe e-mail fișa de înscriere tipărită din aplicație pentru compararea datelor introduse cu documentele transmise.

Acte necesare la înscriere:

– cărțile de identitate ale părinților
– certificatul de naștere al copilului
– declarația-tip pe proprie răspundere a părintelui- doar pentru înscrierea online (Anexa 3 din Metodologie)
– recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare eliberată de grădiniță  (în cazul în care copilul împlinește 6 ani după 31 august 2023)
– documentul prin care CJRAE comunică rezultatul pozitiv al evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului în cazul în care copilul împlinește 6 ani după 31 august 2023 și nu a frecventat grădinița sau s-a întors din străinătate
– sentință de divorț (copie-dacă este cazul, din care să reiasă dovada modului în care se exercită autoritatea părintească și la care dintre părinți a fost stabilită locuința minorului). Este necesar acordul scris al ambilor părinți în cazul în care aceștia sunt divorțați și custodia este comună.

În anul școlar 2023-2024 – Școala Gimnazială nr. 6 ”Iacob Mureșianu”Brașov va organiza 3 clase pregătitoare, cu efective de 22 elevi / clasă, în total 66 elevi;

Școala nu organizează și desfășoară programul ”Școală după școală”.

Ziua Porților deschise va fi organizată miercuri, 26.04.2023, în intervalul orar 15.00-18.00.

Ordinea înscrierii nu presupune acordarea unei priorități la admitere.

Străzile arondate școlii noastre sunt:

B-dul 15 Noiembrie nr. 1-14, Nicolae Bălcescu, Hans Benkner, Caraiman, Cetățuia, Diaconu Coresi, Drumul Poienii, Grigoraș Dinicu, Constantin Dobrogeanu Gherea de la 1-56, Dupa Ziduri, Mihai Eminescu, George Enescu (Piață), B-dul Eroilor, Făgetului, Furcii, Emil Gârleanu, Nicolae Iorga, Ștefan Octavian Iosif, Șirul Livezii, Lungă de la 1-60, Spătarul N. Milescu(Alee și stradă), Mureșenilor, Nisipului de Sus, Olarilor, Pieții, Calea Poienii, Politehnicii, Pictor Pop, Piscului, Postăvarului, Republicii, Pieței, Alecu Russo, Mihail Sadoveanu, Sfatului (Piață), Sf. Ioan, Stejerișului, Teatrului (Piață), Ecaterina Varga, Valentin Wagner, Warthe, Michael Weiss, Smârdan, Caraiman, Poiana Brașov, Lisei, Poet Neculiță, Complex Rezidențial Belvedere, Castelului de la 44, Castelului de Sus, Iuliu Maniu de la 1-20.

Calendarul înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2023-2024 poate fi descărcat de AICI.

Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar poate fi descărcată de AICI.

loading
×