Procedură transfer elevi 2023

Procedură operațională privind transferul elevilor

Programare inspecții speciale

Programarea inspecțiilor speciale la clasă, învățământ primar, titularizare 2023-2024

ROF 2022-2023

Regulament de Organizare și Funcționare, an școlar 2022-2023

ROF 2021-2022

Regulament de Organizare și Funcționare, an școlar 2021-2022

PDI 2021-2025

Proiect de dezvoltare instituțională, 2021-2025

Organigrama 2022-2023

Organigrama Școlii Gimnaziale Nr. 6 „Iacob Mureșianu” Brașov, an școlar 2022-2023

Lista documentelor de interes public

Lista documentelor de interes public

Decizii CA, CEAC, CP

Decizie nr. 161/23.09.2022 privind constituirea Consiliului de Administrație în anul școlar 2022-2023

Decizia nr. 172/1 din 13.09.2022 privind numirea Consiliului Profesoral în anul școlar 2022-2023

Decizia nr. 164/13.09.2022 privind constituirea Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității în anul școlar 2022-2023

Hotărâri CA

Hotărâri al Consiliului de Administrație – 2022-2023, Școala Gimnazială Nr. 6 „Iacob Mureșianu” Brașov

Consiliul Reprezentativ al Părinților 2023

Procese-verbale de la întâlnirile Consiliului Reprezentativ al Părinților, precum și ale Asociației Părinților din Școala Gimnazială Nr. 6 „Iacob Mureșianu” Brașov


- PAGE 1 OF 10 -

Next Page  

loading
×