Viziunea manageriala

 

Pornind de la  dezideratele stabilite de documentele educaţionale în vigoare, avem în vedere  concentrarea eforturilor pentru ca elevii să dobândească o pregătire generală bună, cunoştinţe aprofundate , competenţe necesare inserţiei sociale şi deprinderi de muncă intelectuală pentru a putea învăţa pe tot parcursul vieţii, conform conceptelor europene “LIFELONG LEARNING”.

Întreaga activitate va fi organizată de aşa manieră încât să se creeze în şcoala noastră un mediu educaţional profesionist, la standarde de performanţă  şi morale înalte.

Va fi stimulată dezvoltarea parteneriatelor , a colaborărilor interne şi externe care să promoveze valorile europene, munca în echipă, civismul, dialogul intercultural.

Valorificarea rolului definitoriu al educaţiei în pregătirea copiilor şi contribuţia în devenirea lor ca cetăţeni activi într-o societate dinamică , abordarea educaţională complementară formală şi non–formală , stimularea dezvoltării cognitive, spirituale, interpersonale şi sociale, valorificarea valenţelor educative ale conţinuturilor învăţării în interesul superior al copilului ( principiul fundamental al „Convenţiei ONU privind dreptul copilului”) sunt priorităţi pe care se structurează viziunea managerială .

Misiunea şcolii

Misiunea noastră este dezvoltarea fiecărui elev la potenţialul său maxim; punem accentul pe dezvoltarea valorilor promovate prin filosofia educaţională a şcolii şi a competenţelor cheie care îi permit să devină un cetăţean implicat şi responsabil in societatea bazată pe cunoaştere, un subiect activ al învăţării pe tot parcursul vieţii.

Ținte strategice

 1.  Asigurarea calităţii procesului instructiv- educativ în şcoală în scopul satisfacerii cerinţelor beneficiarilor.Dezvoltarea unui climat educaţional care să ducă la motivarea elevilor în a deveni parteneri activi în propria formare ca şi în dobândirea de priceperi şi deprinderi care să le permită continuarea învăţării şi formării de-a lungul întregii vieţi;
 2. Dezvoltarea la elevi a abilităţilor de utilizare a tehnologiei informaţiei şi comunicării (TIC)
 3. Dezvoltarea învăţămantului incluziv, oferirea de şanse egale la educaţie tuturor elevilor deoarece şcoala noastră are ca scop atragerea elevului spre educaţie, indiferent de mediul social din care provine, de capacităţile sale intelectuale, de etnie sau religie.
 4. Dezvoltarea unei culturi organizaţionale care stimulează comunicarea deschisă, cooperarea cu instituţii locale, naţionale şi europene.

Valori promovate

 • Bunatatea – a arata grija si compasiune, prietenie si generozitate fata de ceilalti.
 • Respectul – a arata consideratie fata de oameni, fata de autoritati, fata de proprietate si, nu în ultimul rând, fata de propria persoana.
 • Curajul – a avea puterea de a face ceea ce este bine si de a-si urma propria constiinta.
 • Integritatea – a avea puterea interioara de a spune adevarul, de a actiona onest în gând si în fapta.
 • Judecata înteleapta – a defini si a întelege scopurile valoroase si a stabili prioritatile; a gândi prin prisma consecintelor actiunilor si a fundamenta deciziile pe întelepciunea practica.
 • Perseverenta – a fi consecvent si a gasi puterea de a merge mai departe în ciuda dificultatilor, a esecurilor personale.
 • Responsabilitatea – a duce la îndeplinire cu consecventa obligatiile care revin fiecaruia, asumarea raspunderii pentru propriile actiuni.
 • Autodisciplina – a avea control asupra propriilor actiuni, cuvinte, dorinte, impulsuri si a avea un comportament adecvat oricarei situatii; a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare.
loading
×