Profesionalizarea carierei didactice – PROF

În contextul implementării proiectului necompetitiv sistemic POCU/904/6/25/ Operațiune compozita OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587 –  Profesionalizarea carierei didactice-PROF, în care Ministerul Educației este beneficiar, au fost elaborate următoarele documente:

1.    Ordin ME nr. 4223 din 6.07.2022 privind organizarea și desfășurarea activităților de suport didactic și metodic precum și a celor de mentorat didactic în unitățile de învățământ  componente ale bazelor de practică pedagogică în anul școlar 2022-2023, publicat în Monitorul Oficial al României din 19.07.2022, Partea I;

2.    Ordin ME nr. 4224 din 6.07.2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind asigurarea calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale  transferabile, publicat în Monitorul Oficial al României din 19.07.2022, Partea I.

Școala Gimnazială Nr. 6 „Iacob Mureșianu” Brașov este Școală de aplicație în cadrul PROF.

Documentele pot fi descărcate de aici.

3. Adresa nr. 467/146587_POCU/20.09.2022 cu referire la elaborarea situației centralizate la nivel județean/la nivelul municipiului București a cadrelor didactice care au absolvit programele acreditate PROF I și PROF II și care vor desfășura activitate de formare în cadrul programelor e formare continuă acreditate PROF III și PROF IV, implementate în cadrul proiectului POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 – Profesionalizarea carierei didactice – PROF poate fi descărcată de AICI.

 

Tags: , , ,

loading
×