Criterii specifice de ocupare a posturilor/catedrelor

CONDIȚII SPECIFICE DE OCUPARE A POSTURILOR SAU CATEDRELOR  VACANTE/REZERVATE ÎN CADRUL ETAPELOR DE MOBILITATE APROBATE DE I.S.J. BRAȘOV:

  1. Calificativ anual în ultimii trei ani ( Foarte bine )

2. Fără sancțiuni disciplinare

3. Inspecție la clasă – notă minim 9 (nouă) – conform anexei 5 din metodologie

4. Interviu minim 40 puncte – conform fișei de evaluare interviu

Fișa de evaluare poate fi descărcată de aici.

 

Tags: ,

loading
×